Cel projektu:

Projekt strony "Znaki Wielkich Wód" ma na celu przez inwentaryzację znaków:

- poznanie częstości występowania historycznych powodzi,

- szacunki częstości występowania powodzi w przyszłości,

- ocenę skuteczności hydrotechnicznej zabudowy rzeki,

- ocenę skuteczności systemów ochrony przed powodziami,

- ocenę ryzyka powodzi w warunkach zmieniającego się klimatu, zmian użytkowania i zagospodarowania zlewni,

- uświadomienie wielkości zagrożenia powodziowego,

- prześledzenie zmian ustroju hydrologicznego rzeki.

Kierownik projektu:

prof. UMK, dr hab. Marek Grześ

Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel. +48 56 6112607
e-mail: gmark@geo.uni.torun.pl
Autor strony:

Marcin Ćmielewski

e-mail: marcmiel@o2.pl